Меню
ILVA

Точни помпени решения за Вашите помпени предизвикателства

Меню

Пазарен преглед на помпи GEA-Hilge за приложение в хранително-вкусовата индустрия

Центробежни помпи на GEA-Hilge

 Дизайнът и конструкцията им се характеризират с високото си качество на обработка на повърхностите, имащи допир с хранителния продукт. Машините широко се използват и във всички други промишлени области, в които се изискват строги хигиенни стандарти, сред които фармацевтика, биотехнологии и производства за лична хигиена. Разбира се, могат да намерят приложение и в други индустриални области, неизискващи строги хигиенни правила.

 Помпеното оборудване на GEA-Hilge за хранителната индустрия отговаря на:

 - Препоръките на EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group - Еврокомисия по проектиране на санитарно-техническо оборудване);

 - QHD (Qualified Hygienic Design - Проектиране със съблюдаване на правилата за хигиена);

 - Стандарт DIN EN 12 462 (Експлоатация на помпите в режим на CIP / SIP  процеси);

 - 3А - американски санитарен стандарт  (Съдържа конкретни технически изисквания, определящи качеството на контактната повърхност с хранителния работен продукт). Целта на този стандарт е да се защити хранителният  продукт от замърсяване и да се гарантира възможността за измиване чрез CIP (почистване на място) / SIP (стерилизиране на място) процеси на всички контактни повърхности;

 - Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice);

 - Стандарт FDA ( Food and Drug Administration САЩ)

Гама едно и многостъпални осово-засмукващи центробежни помпи. Характеризират се с висока гъвкавост, покриваща всички изисквания на стандартите QHD (Qualified Hygienic Design) и EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group). Помпите CONTRA са високоефективни и надеждни, могат да се адаптират според изискванията на всяка техническа задача, в която се изисква надеждно, хигиенично изпомпване. Уплътнителните системи могат да бъдат единични стерилни, двойномеханични и промивни с различни опции за материала. Гамата включва модели с късо кулплиране, монтирани на базова плоча и версия Adapta във вертикални или хоризонтални инсталации. Опционално могат да се доставят и с предпазен капак. Гамата Contra се предлага и с конструкция за вертикален монтаж, позволяващ 100% източване. Помпите са с оптимизирана високоефективна хидравлика и ниска консумация на ел. енергия, ел.двигатели с вградени честотни регулатори, както и взривозащитени (АТЕХ) ел. мотори.

Повърността, която има допир до работната течност е електрополирана, с  грапавост на повърхността, достигаща до Ra ≤ 0,4 μm. За тази граповост, помпите  покриват стандарта за стерилност 3A3. Също така

помпите позволяват CIP/SIP  процеси и отговарят на стандарт GMP по отношение на одобрените по FDA материали.

Те се предлагат и монтирани на количка, т.е. мобилна версия.

 Приложна област на помпите Contra

 - В пивоварните, в хранително-вкусовата и във фармацевтичната промишленост. Помпите позволяват мек пренос за чувствителни течности, например плодови сокове;

 - Във всички други промишлени процеси, включително при пречистването на води, в химически процеси, при повърхностна обработка и в процеси в текстилната промишленост;

 - Пренос на течности в пивоварни и млекозаводи;

 - Смесителни процеси при производството на безалкохолни и алкохолни напитки, системи за карбонизиране;

 - Системи за инжекционна вода (WFI), процесно изпомпване във фармацевтичната промишленост и химическата промишленост;

 - Като пренасяща помпа във водопречиствателни системи и системи за обработка на текстил;

 - При повърхностната обработка, почти всички видове пренос, циркулация и процесно изпомпване;

Помпи  SIPLA

Серията SIPLA включва едностъпални, здрави самозасмукващи помпи със страничен канал, проектирани за високо-надеждна работа, дори при високо съдържание на въздух или газ или със силно окислени течности. Всички повърхности в контакт с работната течност са изработени от електрополирана  неръждаема стомана (AISI 316L). Помпите се предлагат и с предпазен капак.

SIPLA се характеризират с:

 - Уникален хигиеничен дизайн (EHEDG, QHD и FDA);

 - Позволяват CIP / SIP процеси (DIN EN 12462);

 - Най-висока възможна гъвкавост, персонализирани решения;

 - Богат асортимент мотори;

 - Разнообразие от уплътнителни системи;

 - Много варианти на помпи;

 - Работа при високо съдържание на въздух или газ;

 - Ефикасно засмукване;

 - Различни типове и размери тръбни съединения;

 - Здрава конструкция за работа в тежки режими;

 - Лесен сервиз и поддръжка;

 - Предлага се и версия, монтирана на количка;

 Приложна област на помпите SIPLA

 - Хранително-вкусовата промишленост - пренос на течности в мандри и в пивоварни;

 - В производството на безалкохолни напитки;

 - В системи за преработка на храни, както и за обратен CIP процес;

 - Специално конструирани за пивоварни и млекопреработвателни ферми;

Помпи MAXA/MAXANA

Серията едностъпални, осовозасмукващи центробежни помпи от неръждаема стомана е предназначена за работа при тежки режими в различни приложения от хранително-вкусовата промишленост, в химически и промишлени процеси и процеси, при пречистване на отпадни води. Гамата отговаря и на изискванията на фармацевтичната промишленост, текстилната индустрия и др. Основните размери и характеристики на тези помпи съответстват на DIN EN 733 / DIN EN 22858. Помпите MAXA се предлагат и в специална версия с технически характеристики за хигиенните стандарти. Те са с възможности за CIP/SIP и отговарят на изискванията за GMP по отношение на одобрените по FDA материали (по заявка). Предлагат възможност и за доставка със специален капак. Материалът, от който са изработени, е валцована аустенитна стомана с дълбоко изтегляне AISI 316L (1.4404) с електрополирана повърхност.

GEA-Hilge предлага високотехнологични помпи и цялостни помпени решения за приложение в промишлености, изискващи покриване на строги хигиенни стандарти. Както е известно, хранително-вкусовата промишленост подлежи на най-строг контрол по отношение на санитарни и хигиенни стандарти. Производственото оборудване трябва да бъде съобразено приетите национални и международни стандарти, съгласно Закона за храните  и  съществуващите общи спецификации  в  Наредба 4/19.02.2008г. и БДС 12:2010 г. Изпълнението на хигиенните изисквания е особено важно, най-вече поради факта, че храните, особено тези от животински произход могат да станат източник на опасни бактерии и микроорганизми.

 За пренос на течности  в пивоварни и в млекоцентрали, за смесване при производството на безалкохолни и алкохолни напитки, плодови напитки, сиропни и захарни разтвори, при транспортиране  на мая, кръв, олио за пържене и други дейности, характерни за отрасъла, се използват т.нар.центробежните помпи. Като част от производственото оборудване те следва да отговарят на всички строги изисквания по отношение на санитария и хигиена.

Помпи Euro-HYGIA/F&B-HYGIA

Представляватгама от едностъпални, осово-засмукващи центробежни помпи, които могат се справят и с най-трудната работна среда  и работни условия. Съкращението F&B в името на помпата - F&B-HYGIA,  е абревиатура на „храни и напитки” (food and beverage). Най-отличителната им характеристика е тяхната гъвкавост. Те могат да се използват в приложения, в които се изисква надеждно и хигиенно изпомпване, включително: пивоварни, както и в други области на хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост. Благодарение на своята гъвкавост, помпите се прилагат успешно и във всички други промишлени процеси, включително за пречистване на води, в химически процеси, при повърхностна обработка и в процеси в текстилната промишленост.

Според  приложението и работната течност са налични с единични или двойни механични уплътнения на вала. Конструктивните материали на уплътнителните повърхности са подбрани според работната течност (за фармацевтични приложения най-често се използва SiC/SiC, както и EPDM (FDA съответствие). Помпеният корпус e изработен от аустенитна изтеглена валцована хром-никелова стомана (AISI 316L) за постигане на изцяло гладка повърхност.

 Достъпни са три конструкции на работното колело:

 - Полуотворено;

 - Затворено;

 - Отворено;

Конструкцията на компонентите, влизащи в контакт с течността отговаря, на най-стриктните хигиенни стандарти, QHD  и EHEDG.

Повърността, имаща допир до изпомпваната течност е електрополирана с  грапавост на повърхността достигаща до Ra ≤ 0,4 μm, с което помпите  покриват Стандарта за стерилност 3A3. Също така помпите позволяват CIP/SIP  процеси и отговарят на стандарт GMP по отношение на одобрените по FDA материали.

 Приложна област на Euro-HYGIA/F&B-HYGIA

 - Пренос на течности в пивоварни и мандри;

 - Смесителни процеси при производството на безалкохолни напитки (сиропни и захарни разтвори);

 - Преработка на храни;

 - Системи за инжекционна вода (WFI), процесно изпомпване във фармацевтичната промишленост;

 - Кръвни разтвори;

 - Олио и мазнина за пържене;

 - Промивни (CIP/SIP) системи;

 - Процесно измопмване в химическата промишленост;

 - Като пренасяща и циркулационна помпа във водопречиствателни системи и системи за обработка на текстил;

 - Изпомпване при почти всички видове пренос, циркулация и технологични процеси.

Представлява моноблок и осово-засмукваща едностъпална или многостъпална центробежна помпа, подходяща за всички видове приложения, отличаваща се с малък дебит и висок напор. Оптимално решение за оборудване със санитарно приложение, за циркулация и процесно изпомпване, включително в приложения, при които се изисква високо ниво на хигиена.

Durietta 0  е изцяло изработена от дълбоко изтеглена валцована аустенитна висококачествена неръждаема стомана AISI 316L (1.4404), с цел осигуряване на надеждна и хигиенична работа. За недопускане на корозиране на повърхността, имаща допир с работната течност, помпата е електрополирана. Помпата е с възможности за CIP/SIP процеси и е в съответствие с характеристиките на изпълнение, изложени в DIN 12462.

 Durietta 0 се характеризира с:

 - Висока ефективност и ниска консумация на енергия;

 - Компактна конструкция, модулна конструкция;

 - Мек пренос на чувствителни течности;

 - Оптимизирана хидравлика;

 - Единични и двойни механични уплътнения в тандем;

 - Налични са различни видове и размери на тръбни връзки;

 - За Durietta 0  е препоръчително да се ползва предпазен капак при смесване на безалкохолни  напитки;

 - Лесен сервиз и поддръжка;

 Приложна област на Durietta

 - Хранително-вкусова промишленост;

 - Системи за филтриране и бутилиране;

 - Санитария;

 - Процесно изпомпване в химическата промишленост;

 - Като пренасяща и циркулационна помпа във водопречиствателни системи във фармацевтиката;

MAXA / MAXANA се характеризират с:

 - Най-висока възможна гъвкавост;

 - Мек пренос на чувствителни течности;

 - Оптимизирана хидравлика;

 - Висока ефективност и ниска консумация на енергия;

 - Богат асортимент мотори;

 - Различни системни уплътнения;

 - Много варианти на помпи;

 - Различни типове и размери тръбни съединения;

 - Два различни типа работни колела;

 - Здрава конструкция за работа в тежки режими;

 - Лесен сервиз и поддръжка;

 - Сертифицирани по АТЕХ помпи;

 - Tronic (до 22 kW) - с честотно управление;

 - Дебит до 1200 m3/h;

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки